Szkoła Policealna Nr 17

Lokalizacja

województwo: małopolskie
powiat: Powiat m. Kraków
gmina: M. Kraków
miejscowość: Kraków

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Policealna Nr 17
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków
Poczta: Kraków
telefon: 0126484903
fax: 0126499155
strona internetowa: zspk.rix.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Policealna Nr 17 (Kraków), jest to Szkoła policealna (ponadgimnazjalna).

Statystyka

Liczba uczniów: 21
Liczba oddziałów: 1
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: małopolskie
powiat:
gmina: